آغاز پروژه پرعیار سازی و خردایش مجدد بار برگشتی از آسیاهای خود شکن واحد فرآوری به روش طرح و ساخت

با افتخار اعلام میگردد شرکت آراز سنگ شکن برای سومین دوره برنده مزایده پروژه پرعیار سازی و خردایش مجدد بار برگشتی از آسیاهای خود شکن واحد فرآوری به روش طرح و ساخت شده است که این موضوع برگ زرین و پرافتخاری برای شرکت دانش بنیان آراز سنگ شکن میباشد.

fa فارسی
X