استارت دستگاه HPGR ساخته شده توسط شـرکت آراز سنگ شکن روز سه شنبه 21 خرداد مـاه سـال 1398 در شرک ت سنگ آهن مرکـزی بافق شهرستان یزد با موفقیت انجام شـد.
به گزارش روابط عمومی ؛ با حضور نائب رئیس هیئت مـدیره و جمعی از هم کاران استارت رسمی و موفقیت آمیز این طرح کلید خورده و دستگاه HPGR ساخت شرکت آراز شروع به بارگیری و تولید نموده است .
در ادامـه شـما را به مشاهده گـزارش تصویری رسیده از محل استارت دستگاه HPGR در شرکت سنگ آهن مرکـزی جمهوری اسلامی ایران ( بافق) شهرستان یزد دعوت می نمائیم .

fa فارسی
X