به گزارش روابط عمومی ؛ در راستای اعطای مدرک دانش بنیان از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به شرکت آراز سنگ شکن ، با حضور کارشناسان مرکز شرکتها و موسسات دانش بنیان ) آقایان صادقی ، هاشمی ، حسن زاده و شریف زاده ( بازدید و نشست تخصصی مورخ 4 اردیبهشت ماه بهمنظور اشتراکگذاری و عملیاتی شدن ظرفیتها، دانش و تجربیات و بهرهگیری از قابلیتهای مجموعه آراز برگزار گردید . صفرخانلو در جلسه به شرح شرایط دستگاه مشابه HPGR که توسط شرکت های آلمانی ساخته شده است پرداخت و اذعان داشت که نوآوری و تغییرات صورت پذیرفته بر روی دستگاه ساخت شرکت آراز سنگ شکن باعث شده است که برق مصرفی از 2000 و 2500 کیلو وات به 1000 کیلووات کاهش یابد که این خود قابل تامل می باشد . بر اساس این گزارش ؛ مهندس صفرخانلو با اشاره به شرکت ایرانی گل گهر و استفاده از نمونه خریداری شده خارجی دستگاه HPGR با توجه به عدم تولید در کشور گفت ؛ کاهش انرژی با سگ منتی کردن رولها و بدون دمونتاژ دستگاه می توانست صورت بپذیرد که این مسئله نیز خود باعث جلوگیری از سایش رولها می گردید. اما در نمونه خارجی رعایت نشده است و هزینه های بالای خدمات پس ازفروش برای مجموعه مذکور را بوجود آورده است . نائب رئیس هیئت مدیره در پایان با اشاره به نامحدود بودن محصولات شرکت آراز سنگ شکن با توجه به اختراع و قدرت عملی در ماشین سازی به درخواست کارشناسان معاونت علمی فناوری به تونل باد و توان بالای مجموعه جهت تولیدات مشابه نیز اشاره ای نمودند و مقرر گردید در راستای انجام امور مستنداتی تا تاریخ 10 اردیبهشت به کارگزاران مربوطه ارسال گردد.

fa فارسی
X