تحول در تولید فرو منگنز به روش کوره بلند

با توجه به جبران برق کشور و تعطیلی صنایع پرمصرف برق در چهار ماه سال که فرو منگنز از این گروه                می باشد.این شرکت در مسیر توسعه و فناوری موفق بومی سازی تولید فرو منگنز به روش کوره بلند شد و در این راستا قرارداد تغییر ساختار کوره بلند اسد آباد از تولید چدن به فرو منگنز را با شرکت لعل اسد آباد منعقد نمود و در تیر ماه سال 1402 تولید را شروع خواهیم کرد.

۲ comments

Comments are closed.

fa فارسی
X