تست کرونا(کووید-19) از شرکت آراز سنگ شکن

به دستور مدیریت محترم آراز سنگ شکن درتاریخ 1399/01/25 در محل کارخانه تست کرونا توسط آزمایشگاه مورد تایید وزارت بهداشت، درمان،آموزش پزشکی و ستاد ملی مقابله با کووید-19( کرونا ) صورت پذیرفت.

fa فارسی
X