این شرکت کار خود را از همان ابتدا با اصول زیر شروع کرده و تا آخر برای آن پافشاری می نماید.

1- ما هر کاری را قبول نمی کنیم تنها آن کاری را  می پذیریم که در آن تخصص داریم.
2- ما می دانیم کوچکترین اشتباه ما در طراحی و اجرا منجر به خسارت مالی جبران ناپذیری خواهد شد.
3- بهترین تبلیغات ما کیفیت و رضایت مشتری است.

مدیران آراز سنگ شکن

مهندس علی آزاد

مهندس علی آزاد

مدیرعامل

مهندس مالک صفرخانلو

مهندس مالک صفرخانلو

رئیس هیئت مدیره

fa فارسی
X