دستگاه رول پرس فشار بالا:

  HPGR ها به عنوان یک تکنولوژی نوظهور در فرایند خردایش در  صنایع معدنی  شناخته میشوند. در مقایسه با فرایندهای خردایش مرسوم، HPGRها انرژی کمتری مصرف می کنند که این موضوع منجر به کاهش هزینه های عملیاتی و آثار زیست محیطی می شود. همچنین خردایش HPGR موجب کاهش اندیس کار و در نهایت کاهش مصرف انرژی در مراحل پایین دستی می شود. یکی دیگر از مزیتهای این نوع خردایش، بالا بردن درجه آزادسازی می باشد. همچنین از HPGR در اخر خط کنسانتره برای افزایش بلین جهت تولید خوراک گندله سازی استفاده می شود.

مدلدانه بندی ورودیدانه بندی خروجیبلین ورودیبلین خروجیظرفیت
120*1000-15 (mm)0-3(mm)1000-8001300-1100250(ton/h)
160*1200-15 (mm)0-3(mm)1000-800
1300-1100
1300-1100
1400-1600
400(ton/h)
fa فارسی
X