سرندهای ویبراتوری

 1. موتور ۱۵ hp
 2. بلبرینگ و یاطاقان ۲۲۳۲۶
 3. شفت ck45 با قطر ۱۵۰ mm
 4. ورق بدنه ویبره ۱۰ mm
 5. نوع روانکاری گیریس و واسکازین
 6. شبکه ناودانی ۱۲ با لوله گوشتی قطر ۹۰ mm و نبشی ۶ و تسمه ۵ mm
 7. نوع اتصالات ۸۰% پیچ و مهره ۸/۸ و ۳۰% جوشکاری
 8. انتقال قدرت تسمه ای همراه با ۳ تسمه C
 9. لنگ ۲۷ kg
 10. شاسی ناودانی ۱۴ دوبل همراه با پایه فنرهای ناودانی ۱۸
 11. شوت جلو و زیر با ورق های ۶ mm
 12. وزن دستگاه : ۶۹۵۰kg
 1. موتور ۱۵ hp
 2. بلبرینگ و یاطاقان ۲۲۳۲۰
 3. شفت ck45 با قطر ۱۵۰ mm
 4. ورق بدنه ویبره ۱۰ mm
 5. نوع روانکاری گیریس و واسکازین
 6. شبکه ناودانی ۱۲ با لوله گوشتی قطر ۹۰ mm و نبشی ۶ و تسمه ۵ mm
 7. نوع اتصالات ۸۰% پیچ و مهره ۸/۸ و ۳۰% جوشکاری
 8. انتقال قدرت تسمه ای همراه با ۳ تسمهB
 9. لنگ ۱۷ kg
 10. شاسی ناودانی ۱۴ دوبل همراه با پایه فنرهای ناودانی ۱۸
 11. شوت جلو و زیر با ورق های ۶ mm
 12. وزن دستگاه ۵۵۰۰kg
fa فارسی
X