تقدیر بانک ملی از شرکت آراز سنگ شکن

از مدیرعامل شرکت آراز سنگ شکن به پاس همراهی و تعامل بعنوان مشتری ماندگار بانک ملی توسط آقای میرزانیا مسئول شعبه ممتاز خیابان آزادی به نمایندگی از طرف آقای محبوبی رئیس اداره امور شعب غرب تهران و با حضور آقای کیانی مقدم معاون این شعبه تقدیر شد، به پاس این تقدیر ، شرکت دانش بنیان آراز سنگ شکن میکوشد که گامی بزرگ تر در راستای ارتقای سطح کشور در زمینه صنعت و حفظ سرمایه های ملی بردارد.

fa فارسی
X