نائب رئیس هیئت مدیره در نشستی صمیمانه با حضور مدیران ارشد سازمان و کلیه پرسنل ضمن تقدیر و تشکر بخاطر اجرای دوره های آموزشی توسط مشاور محترم توسعه و شواهد نشان دهنده تأثیرات مثبت آن بر همگی ، درخصوص کلیات شرکت که دربرگیرنده اهداف ، برنامه های عملیاتی، استراتژی های مدیریتی بود سخنانی را ایراد نمودند….

ادامه مطلب در فایل pdf زیر

نشست_صمیمی_مدیران_شرکت_با_پرسنل

fa فارسی
X